GEO-VRTINA

GEO-VRTINA d.o.o. Šolska ul. 20 Tropovci 9251 Tišina

HLADILNI AGREGAT IN TOPLOTNA ČRPALKA REWATEMP - ZA DELOVANJE POTREBUJE VRTINO

Zadnja desetletja so prinesla veliko sprememb na področju energetske učinkovitosti zgradb, saj so se energetske potrebe sodobnih in energetsko učinkovitih zgradb precej spremenile. Vedno več naprav koristi 100% obnovljive vire za katere potrebujemo vrtino. Preko vrtine pridobivamo vire energije, ki jih po uporabi vračamo nazaj v drugo vrtino.

Vedno višje cene energentov na eni strani, na drugi pa vedno strožja zakonodaja na področju učinkovite rabe energije zaradi velikih sprememb globalne klime, so pripeljale do izboljšanja in nadgradnje toplotne zaščite stavb.

Sodobne, moderne zgradbe imajo v primerjavi s starejšimi zgradbami (npr.starejšimi od 20-30 let) poleg precejšnje zrakotesnosti tudi precej manjše specifične toplotne potrebe, zaradi zaščite pred izgubami toplote skozi zaključni ovoj zgradbe.

Toplotne potrebe za ogrevanje so se posledično zmanjšale. Zaradi zaščite pred izgubo toplote so se povečale hladilne potrebe sodobnih zgradb, saj se v prehodnih obdobjih zgradba ne more hladiti skozi zunanji ovoj, saj je ta učinkovito toplotno izoliran. Posebej pa pri večjih zgradbah, kjer je bolj izrazita delitev prostorov, ki se nahajajo v notranjosti tlorisa ter tistih ob ovoju stavbe, prihaja do potreb po istočasnem hlajenju in ogrevanju.

Do podobnih situacij, kjer se istočasno pojavi potreba za ogrevanje in hlajenje, prihaja tudi v objektih z izrazito orientacijo sever-jug, ter objektih z različnimi vsebinami in notranjimi izvori toplote.

Hibridna toplotna črpalka in hladilni agregat RewaTemp predstavlja odgovor na problematiko ogrevanja in hlajenja v sodobnih zgradbah hkrati, saj omogoča energetsko učinkovito istočasno pripravo ogrevnega in hladilnega medija.

Zasnovana je za koriščenje najučinkovitejših obnovljivih virov energije, tako odprtih kot tudi zaprtih sistemov (podtalne vode, površinske, morske vode ali koriščenje toplote tehnoloških voda, geosond ali zemeljskih kolektorjev), kar dodatno povečuje energetsko učinkovitost sistema. Je rezultat nadaljnjega razvoja tehnologije toplotnih črpalk voda/voda. Hibridni koncept naprave z ločenimi uparjalniki hladilnega sredstva omogoča istočasno funkcijo za ogrevanje in hlajenje.

Hibridna toplotna črpalka RewaTemp je nadomestek za klasično toplotno črpalko voda/voda ter hladilni agregat, saj sta funkciji teh dveh naprav združeni v skupnem ohišju z enim hladilnim krogom, kar omogoča zelo učinkovito funkcijo istočasnega ogrevanja in hlajenja. Opcijsko dobavljiv hladilnik vročih par omogoča zraven navedenega tudi pripravo tople vode za sanitarije - sanitarne vode do temperatur 70°C v skupnem hladilnem krogu, pri vseh režimih delovanja naprave. Tako odpade potreba po vgradnji dodanih visokotemperaturnih toplotnih črpalk za dogrevanje na višje temperature (t.i. »booster« toplotne črpalke).

Prednosti naprave RewaTemp:

  • funkcija ogrevanja, hlajenja ter priprave tople sanitarne vode se izvaja le z enim hladilnim sistemom,
  • minimalna poraba energije, zaradi prave istočasne funkcije priprave ogrevnega in hladilnega medija (brez preklopov režimov ogrevanja in hlajenja, kot pri reverzibilnih toplotnih črpalkah),
  • minimalna električna priključna moč na objektu – toplotna črpalka, hladilni agregat ter sistem za ogrevanje tople sanitarne vode v eni napravi,
  • minimalne prostorske zahteve,
  • izjemno zanesljiva funkcija ter dolga življenjska doba, saj ima že standardno vgrajen sistem za oljni management,
  • enostavno vzdrževanje, malo število obrabi podvrženih delov,
  • enostavna integracija v hidravlični sistem,
  • uporaba energetsko najučinkovitejših obnovljivih izvorov energije.