GEO-VRTINA

GEO-VRTINA d.o.o. Obrtna ul. 40 Noršinska ulica 25 9000 Murska Sobota

Kdo smo, kaj delamo

Več kot 12 let izkušenj
Vrtine za vaš dom
Izdelava vrhunskih vrtin

Zaposleni v podjetju se ukvarjamo z izdelavo vrtin za različne namene.

Specializirani smo predvsem za izvedbo vrtin za pitno vodo, vrtin za toplotne črpalke s sistemom voda voda ter geosonde za toplotne črpalke s sistemom zemlja voda.

Vrtine za zajem pitne vode izdelamo in opremimo strokovno, kot nam to narekuje geološka in litološka sestava plasti.

Izdelujemo piezometrične vrtine, namenjene za monitoring nivojev vode in spremljanje njene kvalitete, ponikovalne in geomehanske vrtine etc.

Izvajamo sanacije vrtin v primeru pomanjkanja vode, peskanja, mikrobiološke oporečnosti etc.

Izdelujemo hidrogeološke ocene možnosti zajema pitne vode z vrtino za posamezno lokacijo glede na sestavo plasti in globino vodonosnih horizontov.

Izvajamo črpalne preizkuse. Glede na rezultate dimenzioniramo tip potopne črpalke in globino vgradnje le-te. Potopno črpalko po dogovoru tudi nabavimo in vgradimo.

Nudimo strokovni nadzor in svetovanje univerzitetnega diplomiranega inženirja geologije pri izvedbi globokih vrtin.

Urejamo dokumentacijo za pridobitev vodnih dovoljenj za pitno vodo, za izkoriščanje toplote s toplotno črpalko, za namakanje kmetijskih površin, za uporabo tehnološke vode etc.

Izvajamo letne monitoringe in izdelujemo letna porčila za Direkcijo RS za vode.

Some ALT text

Some ALT text

Some ALT text